Sunson Cube

4x4x4 other Shape

4x4x4 other shape  ( 4x4x4 รูปทรงอื่นๆ )
รูบิคในกลุ่มนี้เป็นรูบิคที่มีพื้นฐาน โครงสร้างมาจากรูบิคแบบ 4x4x4  ที่พัฒนาออกแบบรูปทรงภายนอกให้รูปทรงลักษณะที่แตกต่างไปจากลูก4x4x4เดิมที่เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ที่มี 6ด้าน6สี   
 
การที่รูปทรงเปลี่ยนแปลงไปจากสี่เหลี่ยมลูกบาศ์ก ทำให้การเล่นแก้ปัญหา ( Solve ) มีความสลับซับซ้อนขึ้นจากลูก 4x4x4 ปกติ ( แบบมาตราฐาน-ลูกบาศ์ก )  แต่ก็ยังใช้วิธีพื้นฐานของการเล่นแก้รูบิค 4x4x4 แบบมาตราฐาน มาใช้ และเพิ่มการเล่นแก้ปัญหาในข้อปลีกย่อยอีกเล็กน้อยมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ( ซึ่งรูบิคแต่ละแบบในกลุ่มนี้จะมีลักษณะข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน ) 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการเล่นรูบิคของตัวเองให้เพิ่มสูงขึ้นจากที่สามารถเล่นรูบิคแบบ 4x4x4 มาตราฐานได้แล้ว  ให้ข้อคิดเพิ่มเติม ในมุมมองใหม่
 
ดูแปลก และ สนุก ...... คิดเพิ่มอีกนิดหน่อย ก็แก้(Solve) ได้
แสดง 1-12 จาก 23 รายการ