Sunson Cube

2x2x2 other shape

2x2x2 other shape - sticker style  ( 2x2x2 รูปทรงอื่นๆและสติ๊กเกอร์มีลาย )
รูบิคในกลุ่มนี้เป็นรูบิคที่มีพื้นฐาน โครงสร้างมาจากรูบิคแบบ 2x2x2  ที่พัฒนาออกแบบรูปทรงภายนอกให้รูปทรงลักษณะที่แตกต่างไปจากแบบ 2x2x2 แบมาตราฐาน ที่เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ที่มี 6ด้าน6สี   
 
การที่รูปทรงเปลี่ยนแปลงไปจากสี่เหลี่ยมลูกบาศ์ก ทำให้การเล่นแก้ปัญหา ( Solve ) มีความสลับซับซ้อนขึ้นจากลูก 2x2x2 ปกติ ( แบบมาตราฐาน-ลูกบาศ์ก )  แต่ก็ยังใช้วิธีพื้นฐานของการเล่นแก้รูบิค 2x2x2 แบบมาตราฐานมาใช้ และเพิ่มการเล่นแก้ปัญหาในข้อปลีกย่อยอีกเล็กน้อยมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ( ซึ่งรูบิคแต่ละแบบในกลุ่มนี้จะมีลักษณะข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน ) 
 
รวมทั้งแบบที่เป็นสติ๊กเกอร์มีลวดลาย ( Sticker Style ) โดยที่ผู้เล่น ต้องใช้เทคนิคการเล่นแก้ปัญหา( Solve ) ที่ซับซ้อนขึ้นกว่ารูบิค2x2x2แบบมาตราฐาน 6สี   โดยอาศัย องค์ประกอบของภาพ เช่น  สี  เส้น  ลวดลาย  รูปภาพ ตำแหน่งของภาพย่อยๆ และ มุมหรือองศาของภาพ มาเป็นตัวกำหนด
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการเล่นรูบิคของตัวเองให้เพิ่มสูงขึ้นจากที่สามารถเล่นรูบิคแบบ 2x2x2 มาตราฐานได้แล้ว  ให้ข้อคิดเพิ่มเติม ในมุมมองใหม่
 
ดูแปลก และ สนุก ...... คิดเพิ่มอีกนิดหน่อย ก็แก้(Solve) ได้
แสดง 1-12 จาก 26 รายการ