Sunson Cube

Crazy series

รูบิคตระกูล Crazy   ชนิดและแบบต่างๆ   
( All kinds of magic cube and puzzle in Crazy series )
ทั้งในชื่อ Crazy และ Super รวมถึงรูบิคอื่นๆที่มีรูปแบบและลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
รูบิคในกลุ่มนี้ถือว่า เป็นรูบิคที่เล่นแก้ ( Solve ) ที่อยู่ในระดับยากมาก ผู้เล่นควรมีพื้นฐานการเล่นรูบิคที่ดีมาก่อน
.
แสดง 1-12 จาก 37 รายการ