Sunson Cube

Mastermorphinx Series

Mastermorphinx แบบต่างๆ ( All Kinds of Mastermorphinx )

เป็น 3x3x3 ที่เปลี่ยนโฉมจากรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศ์กที่มี 6 ด้านเท่า ให้มาเป็นรูปทรงแบบสามเหลี่ยมและลดจำนวนด้านเหลือเพียง4ด้าน ทำให้เพิ่มระดับในการแก้ปัญหา (Solve)ให้มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น 

บางแบบตัดที่ปลายแหลมให้โค้งมนเพิ่มความสวยงาม และความแปลก มากขึ้น

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาระดับการเล่น  จากที่สามารถเล่นแก้ปัญหา ( Solve ) 3x3x3 แบบมาตราฐานได้แล้ว

 

แสดง 1-12 จาก 15 รายการ