Sunson Cube

Mirror Block

Mirror Block แบบต่างๆ

เป็นลูกที่พัฒนามาจากรูบิค 2x2x2 3x3x3 ที่จากเดิมใช้สีที่แตกต่างกันของด้านทั้ง6ด้าน เป็นตัวกำหนดในการเล่นแก้ปัญหา 

แต่ Mirror Block นี้ได้ปรับเปลี่ยน โดยที่ไม่ใช้สีของด้านเป็นตัวกำหนด แต่ออกแบบมาให้ใช้ขนาดรูปทรงทางเรขาคณิต ( ความสูง / ต่ำ / กว้าง / ยาว / ลึก ) ของด้านและชิ้นส่วนของช่องย่อยๆของรูบิค เป็นตัวกำหนดในการเล่นแก้ปัญหาแทน...สนุก..แปลก..ท้าทาย

แสดง 1-12 จาก 32 รายการ