Sunson Cube

3x3x3 Sticker style

รูบิค 3x3x3 Sticker style

เป็นรูบิคแบบ 3x3x3 ที่มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ลวดลายแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างไปจากแบบปกติ 6ด้าน6สี มาตราฐาน

โดยที่ผู้เล่น ต้องใช้เทคนิคการเล่นแก้ปัญหา( Solve ) ที่ซับซ้อนขึ้นกว่ารูบิค3x3x3แบบมาตราฐาน 6สี   โดยอาศัย องค์ประกอบของภาพ เช่น  สี  เส้น  ลวดลาย  รูปภาพ ตำแหน่งของภาพย่อยๆ และ มุมหรือองศาของภาพ มาเป็นตัวกำหนด

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการเล่นของตัวเองให้เพิ่มสูงขึ้นจากที่สามารถเล่นลูกแบบมาตราฐานได้แล้ว

สนุกกับการเล่น การคิดที่ซับซ้อนขึ้น ทดสอบการแก้ปัญหาที่แตกต่าง เพิ่มความท้าทาย ในอีกรูปแบบหนึ่ง

แสดง 1-12 จาก 23 รายการ