Sunson Cube

3x3x3 other Shape

3x3x3 other Shape  ( 3x3x3 ในรูปทรงอื่นๆ แปลกๆ )
รูบิคในกลุ่มนี้เป็นรูบิคที่มีพื้นฐาน โครงสร้างมาจากรูบิคแบบ3x3x3  ที่พัฒนาออกแบบรูปทรงภายนอกให้แตกต่างไปจาก ลูก 3x3x3 เดิมที่เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ที่มี 6ด้าน6สี และแต่ละด้านจะมีสี่เหลี่ยมจตุรัสเล็กๆ ( ชิ้นย่อยๆในแต่ละด้าน ) ทั้งหมด 9 ช่อง ขนาดเท่ากันทั้งหมด
 
การที่ออกแบบให้มีรูปแบบหรือรูปทรงเปลี่ยนไปนี้ ทำให้ชิ้นแต่ละชิ้นย่อยๆของลูกรูบิคแต่ละแบบ มีลักษณะรูปร่าง ขนาด สีของด้าน จำนวนด้าน เหลี่ยม และมุม แตกต่างไปจากเดิม  ส่งผลให้เพิ่มระดับในการเล่นแก้ปัญหา ( Solve ) ให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  แต่ก็ยังใช้วิธีพื้นฐานของการเล่นแก้( Solve ) รูบิค3x3x3 แบบมาตราฐาน มาใช้ และเพิ่มการเล่นแก้ปัญหาในข้อปลีกย่อยอีกเล็กน้อยมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ( ซึ่งรูบิคแต่ละแบบในกลุ่มนี้จะมีลักษณะข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน )
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการเล่นรูบิคของตัวเองให้เพิ่มสูงขึ้นจากที่สามารถเล่นรูบิคแบบ3x3x3 มาตราฐานได้แล้ว  ให้ข้อคิดเพิ่มเติม ในมุมมองใหม่
 
เล่นไม่ยาก ดูแปลกและสนุก ...... คิดเพิ่มอีกนิดหน่อย ก็แก้(Solve) ได้
แสดง 1-12 จาก 46 รายการ